Hjärtstartare på plats i Gnestahallen

Nu finns en hjärtstartare uppsatt i entréhallen i Gnestahallen på Maskinvägen 7. Den innehåller talande instruktioner som guidar vid en krissituation.
Hjrtstartarejpg