Integritetspolicy


I syfte att söka bidrag för våra aktiviteter lagrar vi dina personuppgifter, inkl personnummer, i upp till tre år. Legal grund för denna personuppgiftsbehandling är rättslig förpliktelse. I syfte att hantera medlemsaktiviteter (t.ex. deltagande i vår tennisskola) och köp av eventuella tjänster (t.ex. omsträngning av racket) från Gnesta Tennisklubb så lagrar vi dina personuppgifter hela tiden som ditt medlemskap pågår och i upp till ett år efter avslutat medlemskap.

För dig som inte är medlem i GTK och endast bokar bana via vårt bokningssystem Matchi, försöker vi hålla ner personliga uppgifter till ett minimum (dvs endast namn och mailadress). Du kan själv logga in på matchi.se och se vilka uppgifter som finns om dig.

Du har under vissa omständigheter rätt att få dina uppgifter raderade, t.ex. om uppgifterna inte längre behövs för de ändamål som de samlades in för eller om radering krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet. Om du önskar bli raderad, skriv till Styrelsen i Gnesta Tennisklubb, Maskinvägen 7, 64634 Gnesta. Glöm inte att underteckna brevet.