Minitennis


6–9 år
För de allra yngsta ligger betoningen mest på lek och glädje där vi tränar barnens bollvana, motorik och koordination. Successivt introduceras mer tennisinriktade övningar där vi går igenom forehand, backhand, volley, smash och serve. Vi använder oss av Play&Stay-konceptet där huvudsyftet är att barnen ska kunna serva, spela och räkna. Läs gärna mer om Play&Stay här.
Mindre racketar och mjukboll/juniorboll används på minitennisbanor. Racket i lämplig storlek finns att låna för dem som är med i tennisskolan.
Varje grupp består av max 6 elever och en tränare.

Mål:
- Utveckla och förbättra koordination och motorik
- Att ge eleven möjlighet att lära sig grundläggande tennisteknik
- Att kunna serva, spela och räkna samt hålla igång bollen
- Att skapa ett bestående intresse för tennis

Förväntningar på elever i minitennisskolan:
- Att man gör sitt bästa
- Att man lyssnar på och respekterar sin tränare
- Att man är en god kamrat mot övriga elever i gruppen
- Att man har med sig fylld vattenflaska

Terminsavgift:
Se ”Priser” och ”Tennisskolan”.

Intresserad?
Skicka dina kontaktuppgifter i en intresseanmälan till tranare@gnestatk.se