Tennisskolan


10–18 år
GTK har som mål att ha en bred tennisskola som kan ge många tennisintresserade elever bästa möjliga hjälp att spela och vidareutveckla sig i tennis, allt efter förmåga och intresse.
  I tennisskolan finns inga krav på att man måste tävla. Grupperna består av upp till 8 spelare samt en tränare. Racket finns att låna vid behov.

Mål:
- Att få eleverna att bibehålla ett stort intresse för tennis
- Att lära eleverna god teknik
- Att lära eleverna grunderna i de taktiska principerna
- Att få eleverna att behärska matchspelet
Vårt mål är att skapa så jämngoda grupper som möjligt och därmed ge eleverna bästa möjlighet till utveckling.

Förväntningar på elever i tennisskolan:
- Att man gör sitt bästa och visar vilja att utvecklas
- Att man lyssnar på och respekterar sin tränare
- Att man är en god kamrat mot övriga elever i gruppen
- Att man har med sig fylld vattenflaska

Terminsavgifter:

Se ”Priser” och ”Tennisskolan”.

Intresseanmälan:

Skicka dina kontaktuppgifter i en intresseanmälan till tranare@gnestatk.se