Vuxenträning


19 år och uppåt
Träning för grupper upp till 8 personer. Träningen anpassas till deltagarnas kunskapsnivå.

Terminsavgifter:
Se ”Priser” och ”Tennisskolan”.

Intresseanmälan:
Skicka dina kontaktuppgifter i en intresseanmälan till tranare@gnestatk.se